Cafetariaregeling en de fiets0% btw voor zonnepanelen op woningen vanaf 1 januari 2023Hypotheekrenteaftrek 2023Kabinet gaat investeringen mkb aanjagenVanaf 1 januari 2024 2 tarieven in box 2 van de Wet IB 2001Uitfaseren fiscale oudedagsreserveKabinet helpt ondernemers door ruimer uitstelbeleid BelastingdienstMiddelingsregeling wordt per 1 januari afgeschaftVerhoging onbelaste reiskostenvergoedingOverdrachtsbelasting bedrijfspanden stijgt

Kennis

Ons accountantskantoor heeft het NBA keurmerk en we zijn voor alle fiscaal/juridische adviezen aangesloten bij Novak. Onze kennis doet niet onder voor de grotere kantoren. Wij werken met moderne technieken en gebruiken zorgvuldig onze netwerken. Wij kiezen voor specialistische ondersteuning als het nodig is. Daarmee kunnen wij een hoge kwaliteit van dienstverlening garanderen. Verplichte en voortdurende scholing houdt onze kennis actueel.

De belastingdienst is samen met Novak en ons kantoor een convenant aangegaan voor horizontaal toezicht, waar u als ondernemer/belastingplichtige aan kan deelnemen. Wij hebben het vertrouwen van deze organisaties doordat we voldoende kwaliteit aanleveren, zodat niet alles opnieuw nagekeken hoeft te worden door de belastingdienst en onze aangiftes altijd worden gevolgd en sneller worden afgewikkeld. We hebben hierbij de afspraak gemaakt, dat er achteraf dus geen aanpassing meer zullen worden gemaakt. Dit alles biedt u als ondernemer een mooie gelegenheid om zo min mogelijk met fiscale vraagstukken en problemen geconfronteerd te worden.